Sonda

Dyrekcja Ośrodka Kultury zastanawia się nad przywróceniem oficjalnej nazwy Dom Żołnierza budynkowi przy ul. por. Jana Białka, w której mieści się siedziba OK.